I.S.A.B.O.vzw

Imkersgilde Sint- Ambrosius Baal en Omstreken

Nuttige links

www.konvib.be - Koninklijke Vlaamse Imkersbond vzw

www.libvzw.be - Limburgse imkersbond vzw

www.VBVIvzw.be

Blog over de eerste imkeravonturen van Thomas.

www.bijen-avi.be/  Algemene Vlaamse Imkerverening

www.cristael.eu